Temel İlke ve Politikalarımız

Temel İlke ve Politikalarımız

Kuruma Yönelik Temel Politika ve Öncelikler:

 • Toplumun talep ve tercihlerine odaklı hizmet anlayışı
 • Hizmetlerin yürütülmesinde hakkaniyeti benimseyen yönetim anlayışı 
 • Gelenek, inanç, tercih ve yaşam biçimlerine saygılı hizmet anlayışı 
 • Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı gözeten bir hizmet anlayışı 
 • Belediye hizmetlerinin planlanmasında ve sunulmasında katılımcı ve tarafsız bir yönetim anlayışı
 • Belirlenen hedeflere zamanında ulaşmayı amaçlayan yönetim anlayışı
 • Sürdürülebilir, verimli ve etkin hizmet anlayışı
 • Kaynak kullanımında tasarruf ve verimliliği esas alan yönetim anlayışı

 

Kentliye Yönelik Temel Politika ve Öncelikler:  

 • Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunun güçlendirildiği hizmet anlayışı
 • Farklı dokulara saygı duyan ve birlikte yaşama kültürünü sahiplenen hizmet anlayışı Dayanışma ve yardımlaşma kültürüne sahip hizmet anlayışı 
 • Birlik ve beraberlik ruhu güçlü olan bir topluma önem veren hizmet anlayışı   - Kültür, sanat ve sporu yaşamın vazgeçilmezi haline getiren hizmet anlayışı 
 • Her yaşta eğitimi destekleyen hizmet anlayışı 
 • Her yaştaki bireyin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına katkı sağlayan yönetim anlayışı  

 

Kente Yönelik Temel Politika ve Öncelikler:

 • Çevreye duyarlı ve çevre bilinci yüksek bir hizmet anlayışı 
 • Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri ile sağlıklı bir kentin devamlılığını esas alan hizmet anlayışı
 • Herkes için ulaşılabilir ve erişebilir hizmet üreten yönetim anlayışı 
 • Kent güvenliğini ön plana çıkaran hizmet anlayışı
 • Doğal hayatı ve çevresel değerleri koruma bilincine sahip hizmet anlayışı
 • Sosyal, kültürel ve sportif tesisleriyle halka hizmet eden yönetim anlayışı
 • Engelsiz bir kent için yaşanılabilir alanların ve altyapının desteklendiği hizmet anlayışı