Zincir marketler için ek olarak istenilen belge ve evraklar

Zincir marketler için ek olarak istenilen belge ve evraklar

Tarih : defa incelendi

Belediyemiz sınırları içerisinde yeni açılacak olan Zincir Marketleri için ihtiyaç duyulan belge ve şartların İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte bulunmadığından dolayı, Belediyemizce günün şartlarına ve mevzuat hükümlerine uygun bazı düzenlemelerin getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, Belediyemiz tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usul düzenlemelerine esas olmak üzere, yeni açılacak olan zincir marketlerin müracaatlarında aranan/istenilen belge ve evraklara ek olarak istenilecek belge ve şartlar aşağıya çıkartılmıştır. 

1) Zincir Marketlerde Giriş ve Çıkış kapısı haricinde Olağanüstü durumlarda (Yangın-Deprem-vb) Acil Çıkış Zorunluluğu Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesinde düzenlenmiş olup, Bu nedenle acil çıkış kapısı olarak kullanılacak 3’üncü bir kapının bulunması zorunludur. 

2) Zincir Marketlerin ruhsatlandırılmasında, Klima ve Jeneratörlerin kaldırıma konulmaması gerekmektedir. 

3) Zincir Marketlerin ruhsatlandırılmasında, Klimaları ve Jeneratörlerin cephelerinin çevresini rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmesi gerekmektedir.  

4) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde;  faaliyet konusu ve kollarına göre perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişinde, işletme sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, ulaşım imkânları, işletmelerin çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski gibi ekonomik, sosyal, demografik ve çevresel faktörler açısından iki Zincir Marketler arasında en az 600 metre mesafe bulunması gerekmektedir.
5- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince istenilecek şartlar gözönünde bulundurularak, Zincir Marketlerde Çocuk Emzirme yeri bulunması zorunludur.  

6- Zincir Marketlerin Ruhsatlandırılmasında, Yapı Ruhsatına uygun zincir market işletmesinin çalışma alanı olarak en az 350M², Depolama alanı olarak da en az 250M² olması gerekmektedir. Söz konusu Çalışma ve Depolama alanı bulunması zorunludur. 

7- Zincir Marketlerin Ruhsatlandırılmasında, çalışma sahasına bitişik Otopark yönetmeliğine uygun olarak otopark bulundurması zorunludur.

8- Zincir Marketler, Binanın kendi alanı içerisinde yapısal olarak engelli (yaya kaldırımına veya yola işgal olmadan) giriş ve çıkışın bulunması zorunludur. 

9- Zincir Marketlerin bulunduğu alanda trafik sorunu yaşamaması için zincir marketin kavşaklara en az 100 (yüz) metre mesafede olması gerekmektedir.
    
10- Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 14/a maddesine göre; toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürünlerin satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerinin, iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip olması halinde, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla, satış noktalarında tüketicilerin rahatlıkla görebilecekleri yerlerde, tüketicilerin bilgilendirilmesi, atıkların ayrı toplanması ve cinslerine göre tasnifinin sağlanması için ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla yükümlüdür. Bu nedenle Zincir Marketlerin işyeri alanı içerisinde geri dönüşüm depolama alanı bulunması zorunludur. 

11- İçerisinde depolama alanı bulunmayan zincir marketlerde, bodrum kattan satış yapılan zemin kata malzeme sevkiyatı için yük platformu bulundurulması zorunludur.