Müstakil Tapu Verilmesi

Müstakil Tapu Verilmesi

Tarih : defa incelendi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 * Tapu Aslı

 * Tapu Sahibi Harici Müracaatlarda Vekâletname (NOTER tasdikli olacak.)

 * Vekilin Kimlik Fotokopisi

*Bütün Evraklar Eksiksiz Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi: 1 gün