Kot - Kesit Belgesi

Kot - Kesit Belgesi

Tarih : defa incelendi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 * Başvuru formu

 * Tapu Fotokopisi

 * Aplikasyon Krokisi Fotokopisi (Röperli)

 * İmar Durum Belgesi Fotokopisi

 * Tapu Sahibi Harici Müracaatlarda Vekâletname (NOTER tasdikli olacak.)

 * Vaziyet Planı

Not: Belirtilen süre inceleme süresidir.

Bütün Evraklar Eksiksiz Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi: 7 Gün