6306 Sayılı Kanun Kapsamında Muafiyet Belgesi

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Muafiyet Belgesi

Tarih : defa incelendi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Başvuru Formu

* Şerhli Takyidat Belgesi

* Vekaletname (NOTER Tasdikli)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 3 Gün

 

Not: Öngörülen süre müdürlüğümüzde geçen süre olup herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dâhil edilmemiştir.