Kamulaştırma İşlemi

Kamulaştırma İşlemi

Tarih : defa incelendi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Başvuru Formu

* İlgili Müdürlüğün Olur Yazısı

* Tapu Fotokopisi

* Kimlik Fotokopisi

* Tapu Sahibi Harici Müracaatlarda Vekâletname (NOTER Tasdikli)

* Vefat Durumunda İntikal İşlemi tamamlanmalıdır.

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 2 Ay