İrtifak Tesisi Kurulması

İrtifak Tesisi Kurulması

Tarih : defa incelendi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Tapu Aslı

* Aplikasyon Krokisi Aslı ve Fotokopisi (Röperli)

* İmar Durum Belgesi Aslı ve Fotokopisi

* İnşaat İstikamet Rölevesi

* Encümen Teklif Belgesi

* Tapu Sahibi Harici Müracaatlarda Vekâletname (NOTER Tasdikli)

* Vekilin Kimlik Fotokopisi

* Büro Tescil Belgesi  

 

Not:  İşlem incelendikten sonra dosya Belediye Meclise sunulmaktadır.
          Belirtilen süre ilk Meclis toplantısı tarihine göre değişebilir.

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 2 Ay